Fotogaléria


12-2022 Svit - Čaro prírody

12-2022 Batizovce - Snehuliak

12-2022 Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

11-2022 Svit - ANJEL VIANOC

11-2022 Svit - Čaro jesene

11-2022 Svit - Halloween

11-2022 Batizovce - Recyklohry

11-2022 Batizovce - Príprava polievky

10-2022 Batizovce - Relaxačné aktivity

10-2022 Batizovce - Tvorivá jeseň

10-2022 Svit - Zážitkové vyučovanie

10-2022 Batizovce - Šarkaniáda

10-2022 Svit - Začepčený Spiš

10-2022 Batizovce - Zber úrody

10-2022 L. Teplička - Práca s hlinou

10-2022 Svit - Práca s hlinou

10-2022 Batizovce - Práca s hlinou

10-2022 L.Teplička - Farebná jeseň

10-2022 Svit - Beseda

10-2022 Batizovce - Ako pripravujeme tortu

09-2022 Svit - Odvrátená tvár internetu

09-2022 L.Teplička - Zážitkové vyučovanie

09-2022 Svit - Účelové cvičenie

09-2022 L.Teplička - Detská policajná akadémia

09-2022 L.Teplička - Európsky týždeň športu

09-2022 Svit - Európsky týždeň športu

09-2022 Svit - Drogová prevencia

09-2022 Svit - Dopravná výchova

09-2022 L.Teplička - Účelové cvičenie

09-2022 L.Teplička - Účelové cvičenie

06-2022 Batizovce - Návšteva ZOO v SNV

06-2022 Svit - Účelové cvičenie

06-2022 L.Teplička - IVP - SNOEZELEN

06-2022 L.Teplička - Učíme sa vonku

06-2022 L.Teplička Hry v prírode

06-2022 Svit - Zážitkové učenie

06-2022 Svit - Beseda

06-2022 Batizovce - Žiacke vseličo

06-2022 Svit - Zážitkové učenie

06-2022 Batizovce - Navrhni tvar mince alebo bankovky

06-2022 Deň detí

05-2022 - Školy v "oute"

05-2022 Svit - Exkurzia OUI PP

05-2022 Svit - Beseda

04-2022 Svit - Deň Zeme

04-2022 L.Teplička - Deň Zeme

04-2022 Batizovce - Tvorivé dielne V.B

04-2022 Batizovce - Výtvarná súťaž Veľkonočné vajíčko

04-2022 L.Teplička - Ideme hrať Ping-pong

04-2022 Svit - Návšteva múzea v Poprade

04-2022 Batizovce - Maľovanie veľkonočných vajíčok

04-2022 Svit - Čo všetko vieme o jablku

04-2022 Batizovce - Jarné tvorenie

04-2022 Svit - Medzinárodný deň Rómov

04-2022 Svit - S vďakou naším mamám

04-2022 Batizovce - Krehká krása Batizoviec

03-2022 Batizovce - Kamaráti kníh a hier

03-2022 L.Teplička - Kútik živej prírody

03-2022 Svit - Srdce pomoci

03-2022 L.Teplička - Marec - mesiac knihy

03-2022 Svit - Návšteva knižnice

03-2022 Batizovce Knižnica - beseda

03-2022 Svit - Recykuj a vyhraj

02-2022 Batizovce - Karneval

02-2022 Svit - Karneval Svit

02-2022 L.Teplička - Karneval

02-2022 Svit - Pomoc hasičov pri pandémii

02-2022 L.Teplička - Malí bádatelia

02-2022 Svit - Ocenenie- redakčná súťaž

02-2022 Svit - Detský čin roka - ocenenie

02-2022 Svit - Fašiangové výtvory

02-2022 L.Teplička - Skupenstvo vody

02-2022 L.Teplička - Vyučovanie zážitkovou metódou

02-2022 L.Teplička - Polročné vysvedčenie s KOZMIXOM

12-2021 Svit - Pečenie medovníčkov

12-2021 Svit - Vianočné pohľadnice pre MŠ SR

12-2021 L.Teplička - Enviráčik súťaž

12-2021 Svit - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

12-2021 Svit - Šitie vrecúšok

12-2021 Svit - Červené stužky

11-2021 Batizovce - Navrhni ľudový vzor

11-2021 Svit - Anjel vianoc

11-2021 Svit - Záložka do knihy spája školy

10-2021 Batizovce - Dary jesene

10-2021 Batizovce - Ako sa dorozumievajú zvieratá

10-2021 Svit - Farby jesene

10-2021 Batizovce - Naša farebná...

10-2021 Batizovce - Tvorivá jeseň

10-2021 Batizovce - Tvorivá geometria

10-2021 L.T. - Šikana a kyberšikana

10-2021 Batizovce - Vyšívané zvieratká

10-2021 Batizovce - Zber úrody

09-2021 Batizovce - Veselá jeseň

09-2021 L.T. - Jesenné tvorenie

09-2021 L.T. - Športuje celá škola

09-2021 Svit - Drogová závislosť

09-2021 Batizovce - Hry v prírode

09-2021 Svit - Európsky týždeň športu

06-2021 L.Teplička - Regionálna výchova

06-2021 L.Teplička - Na záhone

06-2021 L.Teplička - Deň detí

06-2021 L.Teplička - Zhod parožia

06-2021 L. Teplička - Dopravná výchova

06-2021 Batizovce - Deň detí

05-2021 Svit - Detský čin roka 2020

05-2021 Batizovce - Najkreatívnejšia peňaženka

05-2021 - Euroregión Tatry očami detí

05-2021 - Les ukrytý v knihe

05-2021 Svit - Zdravie nad zlato

05-2021 Svit - Moje ľudské práva

05-2021 Svit - Ja a koronavírus

05-2021 Batizovce - Jarné práce na políčku

05-2021 - Deň matiek

05-2021 Batizovce - Deň matiek

05-2021 Batizovce - Kto je mama?

05-2021 Batizovce - Upratovanie okolia školy

04-2021 Batizovce - Zber elektroodpadu

04-2021 Batizovce - Deň Zeme

04-2021 Batizovce - Ako chránime prírodu -Deň Zeme

04-2021 L.Teplička - Projektové vyučovanie - Kolobeh vody v prírode

04-2021 L.Teplička - Sadenie stromčekov

04-2021 Svit - Milk Agro

04-2021 Svit - Šitie rúšok

04-2021 Batizovce - Včela medonosná

03-2021 Batizovce - Jarné tvorenie

12-2020 Svit - Pečenie medovníčkov

12-2020 Batizovce - Vianočné izbičky

12-2020 Batizovce - Mikuláš

12-2020 Svit - Zdobenie vianočného stromčeka

12-2020 Svit - Červené stužky

11-2020 Svit - Milk Agro

11-2020 L.Teplička - Regionálna výchova

10-2020 Svit - Farebná jeseň

10-2020 Batizovce - Moje portfólio

10-2020 Batizovce - Tvorivé dielne

10-2020 Svit - Európsky týždeň športu

10-2020 L.Teplička - Zážitkové učenie

10-2020 Svit - Ideme hrať ping-pong

10-2020 L.Teplička - Ideme hrať ping-pong

10-2020 Batizovce - Európsky týždeň športu

9-2020 Batizovce - Hry v prírode

09-2020 L.Teplička Účelové cvičenie

09-2020 L.Teplička - Jesenná výstava

6-2020 Batizovce - Končiaci žiaci

6-2020 L. Teplička - Výstava

3-2020 Svit - Svetový deň vody

3-2020 Svit - Slovenský červený kríž

2-2020 L. Teplička - Karneval

2-2020 Svit - Karneval

2-2020 Batiz. - Karneval

2-2020 Batiz. - Beseda, prezentácia

2-2020 Svit - Múzeum v obchoďáku

2-2020 Batiz. - Valentínske srdiečka

2-2020 Svit - Beseda - Riziká internetu

1-2020 Batiz. - Zimné tvorenie

1-2020 L.Teplička - Braillov deň

12-2019 Batiz. - Vianočné izbičky

12-2019 Svit - Vianoce v múzeu Podtatranské múzeum v Poprade

12-2019 Svit - Nábor žiakov do OU L. Mikuláš

12-2019 L.Teplička - Adventné sviečky

12-2019 L.Teplička - Vyšívanie - Patchwork

12-2019 L.Teplička - Zemiakové pivnice

12-2019 L.Teplička - Mons. Š. Náhalka

12-2019 L.Teplička - Červené stužky -AIDS

12-2019 Batiz. - Príchod

12-2019 Svit - Príchod sv. Mikuláša

12-2019 Svit - Červené stužky -AIDS

11-2019 Svit - Vianočný koncert

11-2019 Batiz. - Súťaž o najkrajšiu, najkreatívnejšiu pokladníčku

11-2019 Svit - Sv. deň detí

11-2019 Svit - Bubnujeme, aby deti bolo lepšie počuť

11-2019 L.Teplička - Sadenie stromov - Recyklohry

11-2019 Svit - Beseda v Mestskej knižnici Svit

11-2019 Batiz. - EKO strom

11-2019 Svit - Jesenná výtvarná súťaž

11-2019 Svit - Záložka spája školy

10-2019 Batiz. - O zlatej rybke

10-2019 Svit - O zlatej rybke

10-2019 L.T. - Zvieratá v našom lese

10-2019 Svit - Keramika - Tatranská galéria Poprad

10-2019 Batiz. - Vitráž - Tatranská galéria Poprad

10-2019 Batiz. Tvoríme z odpadového materiálu

10-2019 Batiz. - Tekvica

10-2019 Svit - Svetový deň ochrany zvierat

09-2019 Svit - Európsky týždeň športu

09-2019 Svit - Svetový deň prvej pomoci

09-2019 Svit - Európsky týždeň mobility

09-2019 Svit - Beseda - šikanovanie

2018/19-06 Svit Beseda

2018/19-05 Svit - Sv. deň pohybu ku zdraviu

2018/19-05 Svit - Matematická olympiáda

2018/19-04 Batizovce Deň Zeme - recyklovanie

2018/19-04 Svit - Výtvarná súťaž - Mestská knižnica Svit

2018/19-04 Batizovce - Recyklohry - zber batérií a elektroodpaduu

2018/19-04 Batizovce - Deň Zeme

2018/19-04 Svit - Apríl - mesiac lesov

2018/19-04 Svit - Prvá pomoc pri úrazoch

2018/19-04 Batizovce - Krehká krása

2018/19-04 Svit - Medzinárodný deň Rómov

2018/19-04 Svit - Zober loptu, nie drogy!

2018/19-03 Podtatranský Kubko

2018/19-03 Svit - Knižnica

2018/19-03 Svit - Downov syndróm

2018/19-03 Svit - Sv. deň vody

2018/19-03 Batiz. - Sladké varenie

2018/19-03 L.T. - Šikovný jazýček

2018/19-03 Batiz. - Z rozprávky do rozprávky

2018/19-02 L.T. - Karneval

2018/19-03 Batiz. - Otvorená hodina

2018/19-02 Batiz. - Karneval

2018/19-02 Svit - Karneval

2018/19-02 Batiz. - Sánkovačka

2018/19-01 Svit - Rysica tatranská

2018/19-01 Svit - Výstava

2018/19-01 Batiz. - Ako sa rok mení

2018/19-12 Batiz. - Vianočné izbičky

2018/19-12 Svit - Finančná gramotnosť

2018/19-12 Svit - Príchod sv. Mikuláša

2018/19-12 Batiz. - Príchod sv. Mikuláša

2018/19-12 Batiz. - Odvoz el. odpadu a batérii

2018/19-12 Batiz. - Zimná krajina

2018/19-12 Batiz. - Pitie alkoholu u tínedžerov

2018/19-11 Batiz. - Zdravá výživa

AIDS. 2018/19-11 Svit - Boj proti zákernej chorobe

2018/19-11 Svit, Batiz. - Rozprávkový hrniec

2018/19-11 L.T. - Sv. deň nevidomých

2018/19-11 Svit - Sv. deň detí

2018/19-11 Svit - Bubnujeme, aby deti bolo lepšie počuť

2018/19-11 Svit - Sv. deň diabetu

2018/19-11 Svit - Sv. deň diabetu

2018/19-11 Svit - Záložka spája školy - projekt

2018/19-10 Batiz.- Dramatizácia rozprávky

2018/19-10 Svit - Farby jesene

2018/19-10 Svit - 100. výročie vzniku ČSR

2018/19-10 L.T. - Deň úsmevu

2018/19-10 L.T. - Mesiac úcty k starším

2018/19-10 Batiz.- Imatrikulácia žiakov

2018/19-10 Batiz.- Výstava ručných prác

2018/19-10 Svit - Beseda s pracovníkom TANAPu

2018/19-10 Svit - Nebuď otrok drog 5

2018/19-10 Svit - Sv. deň duševného zdravia

2018/19-10 Svit - Integrácia umením

2018/19-09 Svit - Sv. deň mlieka

2018/19-09 L.T. - Sv. deň mlieka

2018/19-09 L.T. - Školský výlet

2018/19-09 Batiz.- Čo sme si vypestovali, tak si aj zjeme

2018/19-09 Batiz.- Hry v prírode

2018/19-09 Batiz. - Týždeň športu

2018/19-09 Svit - Týždeň športu

2018/19-09 Batiz.- Európske kultúrne dedičstvo

2018/19-09 Svit - Európske kultúrne dedičstvo

2018/19-09 L.T. Deň jablka

2017/18 L.T. Výlet Tatry

2017/18-06 Svit - Účelové cvičenie a hry v prírode

2017/18-06 Kultúrne podujatie -Viktor

2017/18-06 Batizovce Deň detí

2017/18-05 Kino Tatran Poprad

2017/18-05 Batizovce - Ako žijú včielky

2017/18-05 Kultúrne podujatie ŠZUŠ Fantázia

2017/18-04 Svit - Sv. Deň kníh

2017/18-04 Svit - Deň Zeme

2017/18-04 Batiz. - Deň Zeme

2017/17-04 L.Teplička - Deň Zeme

2017/18-04 Batiz.- Zachráňme žabky

2017/18-04 Svit - Finančná gramotnosť

2017/18-04 Batiz.- Finančná gramotnosť

2017/18-04 Svit - Sv. deň zdravia

2017/18-04 Svit - Sv. deň stolného tenisu

2017/18-04 Batiz.- Projekt - Práce v záhrade

2017/18-03 Batiz.- Projekt - Sv. deň vody

2017/18-03 Svit - Sv. deň vody

2017/18-03 Podtatranský Kubko

2017/18-03 Svit - SČK - Prvá pomoc

2017/18-03 Batizovce - Modrý život - súťaž

2017/18-03 Batizovce - Krehká krása Batizoviec

2017/18-03 Batizovce - Šikovný jazýček

2017/18-03 Batizovce - Deň otvorených dverí

2017/18-03 Batizovce - Moja kniha

2017/18-03 Batizovce - Zimné hry

2017/18- 03 Divadlo SNV - Palculienka

2017/18- 02 Batizovce - Karneval

2017/18- 02 Batizovce - Priatelia kníh

2017/18- 02 Svit - Stop šikane na školách

2017/18-01 Svit - Výstava Anjel Vianoc

2017/18- 01 Svit - Nábor žiakov do OUI Poprad

2017/18-12 Batiz. - Vianočné tvorenie

2017/18-12 Batiz- - Vianočné izbičky

2017/18-12 Svit - Vianočné medovníky

2017/18-12 Batiz. - Sv. Mikuláš

2017/18-12 Svit - Mikulášske posedenie

2017/18-12 Svit Červené stužky

2017/18-12 L.Tepl. Rasizmus - prednáška

2017/18-11 Svit - Bubnovačka

2017/18-11 Svit - Burza stredných škôl

2017/18-11 Batiz. - Pochúťka z našej záhrady

2017/18-11 Batiz. - Finančná gramotnosť

2017/18-10 L.Tepl. - Jesenné výtvory

2017/18-10 Svit - Tatranská galéria - Plstenie

2017/18-10 Svit - Výtvarná súťaž Jeseň, pani bohatá

2017/18-10 Svit - Beseda

2017/18-10 Svit - Recyklohry

2017/18-10 Svit - Voľby

2017/18-10 Batiz.- Jesenné okná

2017/18-10 Svit - O troch grošoch

2017/18-10 Batiz.- Migračná kríza

2017/18-10 Svit - Medveď hnedý

2017/18-10 Svit - Pravda o drogách - prednáška

2017/18-09 Batiz.-Lesné plody

2017/18-09 Batiz.-Práce v záhrade

2017/18-09 L.Tepl.-Hry v prírode

2017/18-09 Batiz.-Hry v prírode

2017/18-09 Svit-Hry v prírode

2017/18-09 Svit-Deň mlieka

2017/18-09 Svit-Finančná gramotnosť

2017/18-09 Batiz.-Športový deň

2017/18-09 L.Tepl.-Športový deň

2017/18-09 Svit-Zber úrody

2016/17 Svit - Výlet Kežmarok

2016/17 Svit - Výlet ZOO SNV

2016/17 Batizovce - Mapa mesta

2016/17 Batizovce - Deň detí

2016/17 Batizovce - Recyklohry

2016/17 - Batizovce - Domáce zvieratá

2016/17 Batizovce - Jarné práce v záhrade

2016/17 Batizovce - Stromy okolo nás

2016/17 Svit - Matematická olympiáda

2016/17 Svit - Prednáška SČK

2016/17 Svit - Tatranská galéria - Lego

2016/17 Svit - Malá finančná akadémia KOZMIX

2016/17 Batizovce - Enviro - výroba hračky

2016/17 Batizovce - Recyklo - zber

2016/17 Svit - Spoločné čítanie

2016/17 Batizovce - Spoločné čítanie

2016/17 Batizovce - Gúľaj sa vajíčko

2016/17 Batizovce - 1.apríl Deň vtákov

2016/17 Svit - Mestská knižnica vo Svite

2016/17 Podtatranský Kubko

2016/17 Svit - Finančná gramotnosť, Európsky deň spotrebiteľov

2016/17 Svit - Šikovný jazýček

2016/17 Batizovce - Deň knižníc

2016/17 Batizovce - Finančná gramotnosť

2016/17 Batizovce - Recyklo Masky

2016/17 L.Teplička - KOZMIX súťaž - ocenenie

2016/17 Batizovce - Karneval

2016/17 Svit - Návšteva Mestskej knižnice Svit

2016/17 Svit - Odborné učilište internátne Poprad - exkurzia

2016/17 Svit Beseda s príslušníkom PZ Poprad

2016/17 Svit - Fašiangy

2016/17 Svit - Svetový deň pozdravov

2016/17 Svit - Práva očami detí

2016/17 Batizovce - Deň zdravia

2016/17 L.Teplička - Vianočná besiedka

2016/17 Batizovce - Sánkovačka

2016/17 Batizovce - Zimný projekt

2016/17 Svit - Bezpečne na bicykli

2016/17 Batizovce - Vianočné posedenie

2016/17 Svit - Vianočné tvorivé dielne

2016/17 L.Teplička - Projekt Červené stužky

2016/17 Svit - Výchovný koncert

2016/17 Batizovce - Príchod sv. Mikuláša

2016/17 Svit - Mikulášske posedenie

2016/17 Batizovce - Tvorivé dielne

2016/17 L.Teplička - Projektové vyučovanie - Huby

2016/17 Svit Workshop Voda - Veľká Lomnica

2016/17 Batizovce - Recyklohry

2016/17 Svit - Spolu proti AIDS

2016/17 Svit - Európsky týždeň prevencie proti drogám

2016/17 Svit - Svetový deň diabetu

2016/17 Svit - Bubnujeme, aby deti bolo lepšie počuť

2016/17 Svit - Európsky týždeň prevencie proti drogám

2016/17 Svit - Prednáška - Študijné odbory a nábor žiakov do OUI Poprad

2016/17 Batizovce - Tri prasiatka

2016/17 L.Teplička - Projektové vyučovanie - Poznávame eurá

2016/17 Svit -Šk.výtvarná súťaž- Jeseň, pani bohatá

2016/17 Batizovce - Makovička bábková - Bábka maková

2016/17 Svit - Halloween

2016/17 Svit - Vitamínová olympiáda Veľká Lomnica

2016/17 Svit Deň mlieka

2016/17 Svit - Deň jablka

2016/17 Batizovce - Beseda s príslušníkom PZ Poprad

2016/17 Batizovce - Tri prasiatka

2016/17 Svit, Batizovce, L.Teplička - Čítame spolu

2016/17 Batizovce - Čitateľská gramotnosť - O repke

2016/17 L.Teplička - Triedne aktivity V.A

2016/17 L.Teplička - Čitateľská gramotnosť

2016/17 Batizovce - Dráčik Euráčik

2016/17 Svit - Dopravná výchova interaktívne

2016/17 Batizovce - Triedne aktivity I.A

2016/17 L.Teplička - Triedne aktivity III.B

2016/17 Svit - Triedne aktivity VIII.A

2016/17 L.Teplička - Hry v prírode

2016/17 Batizovce - Projektové vyučovanie III.A - Stromy na jeseň

2016/17 Batizovce - Jesenné variácie

2016/17 Svit - Svetový deň srdca

2016/17 Batizovce - Zber úrody a pochúťka z nej

2016/17 Svit - Výstava ovocia a zeleniny

2016/17 Svit - Účelové cvičenie

2015/16 Batizovce - Výlet žiakov III.B do Važeckej jaskyne

2015/16 Batizovce - Exkurzia na PD Batizovce

2015/16 Batizovce - Práca na políčku III.B

2015/16 Svit, Batizovce - Účelové cvičenie a hry v prírode

2015/16 Batizovce - Deň detí

2015/16 Svit - Futbalový turnaj Liptovský Hrádok

2015/16 Svit,L. Teplička - Šk. výlet tried VI.A,VII.A

2015/16 L.Teplička - Športový deň - Pohybom ku zdraviu

2015/16 Batizovce - Exkurzia na dopravnom ihrisku

2015/16 Batizovce - Športový deň - Pohybom ku zdraviu

2015/16 Svit - Športový deň - Pohybom ku zdraviu

2015/16 L.Teplička - Deň Zeme

2015/16 Svit, Batizovce - Divadlo Portál - Janko Hraško

2015/16 Svit - Návšteva Komunitného centra Svit

2015/16 Batizovce - Deň Zeme - projektové vyučovanie

2015/16 Svit - Doprava a bezpečnosť

2015/16 Svit - Deň narcisov

2015/16 Svit - Z rozprávky do rozprávky

2015/16 Svit, Batiz., L. Teplička - Podtatranský Kubko - Spojená škola Poprad

2015/16 Svit - Svetový deň vody

2015/16 Svit, Batizovce, L.Teplička - Šikovný jazýček

2015/16 Batizovce - Veľkonočná výstava - Gúľaj sa vajíčko

2015/16 Svit - recykluj a vyhraj s Milk Agrom

2015/16 Svit - Návšteva knižnice

2015/16 Svit - Prednáška SČK

2015/16 Batizovce - Karneval

2015/16 Batizovce - Beseda s PPZ

2015/16 Svit - Odborné učilište internátne Poprad - beseda

2015/16 Svit -Šk.výtvarná súťaž- Čarovná zima

2015/16 - Batizovce - Vianočné izbičky

2015/16 - Batizovce - Mikuláš

2015/16 L.Teplička - Výtvarná súťaž Ochranárik

2015/16 - Svit - Detstvo bez násilia

2015/16 - Batizovce - Enviro Kalendár

2015/16 Batizovce-RecykloTotem

2015/16 Batizovce-Deň boja proti fajčeniu

2015/16 Svit, L.Teplička-AIDS

2015/16 L.Teplička-Tvorivé práce

2015/16 L.Teplička-Bubnujme,aby bolo deti lepšie počuť

2015/16 Svit-Exkurzia-SZZ Výstava ovocia a zeleniny

2015/16 - Svit - Stop šikanovaniu na školách

2015/16 Svit -Šk.výtvarná súťaž- Príroda v jeseni

2015/16 Svit - Burza škôl

2015/16 Svit - Beseda s asistentom zdravia

2015/16 Batizovce - Deň tekvíc a tekvičiek

2015/16 Batizovce - Hry v prírode

2015/16 Svit - Účelové cvičenie

2015/16 L.Teplička - Hry v prírode - p.uč. Diabelková

2015/16 L.Teplička - Ukážka prác hasičov NDS Mengusovce

2014/15 Podtatranský Kubko

2014/15 Liptovská Teplička - Účelové cvičenie

2014/15 Batizovce - Výlet ZOO SNV

2014/15 Batizovce - Výlet Kežmarský hrad

2014/15 Batizovce - Recyklohry - zber batérii

2014/15 Batizovce - Deň Zeme

2014/15 L.Teplička - Deň Zeme

2014/15 Batizovce - Gúľaj sa vajíčko- výstava

2014/15 Svit - Návšteva knižnice

2014/15 Svit-Batizovce - Beseda s PZ

2014/15 Svit - Beseda s asistentom osvety zdravia

2014/15 Svit - Vráťme knihy do škôl - výtvarná súťaž

2014/15 Svit - Peter Sagan očami detí - výtvarná súťaž

2014/15 Batizovce - Školská recitačná súťaž - Šikovný jazýček

2014/15 Batizovce, L.Teplička - Karneval

2014/15 Kultúrny dom Batizovce - Divadlo o Snehulienke

2014/15 Svit -Školská výtvarná súťaž - Keď čaruje zima

2014/15 Vianočné izbičky Batizovce, L. Teplička

2014/15 Batizovce - Recyklohry

2014/15 Batizovce - Mikuláš

2014/15 Batizovce - Šarkaniáda

2014/15 Batizovce - Divadlo Portál - Nebojsa

2014/15 Svit - Vianočná výstava

2014/15 Svit - Beseda s vých. porad. z OU Poprad

2014/15 Svit -Školská výtvarná súťaž - Farebná jeseň

2014/15 Hovorme o jedle - 1.Téma - Mlieko a mliečne výrobky.

2014/15 Hovorme o jedle - 1.Zelenina a ovocie. 2.Sezónnosť potravín.

2014/15 Hovorme o jedle - 1.Téma - Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny.

2014/15 Hovorme o jedle - 1.Téma - Tuky, sladkosti, soľ. 2.Téma - Zdravý aktívny štýl.

2014/15 Hovorme o jedle - 1.Mäso, ryby, vajcia, struk. 2.Bezp. sklad. jedla.

2014/15 Svit - Účelové cvičenie

2014/15 Svit - Šikovné prstíky

2014/15 Svit - Film - Všetky moje deti

2014/15 Svit - Beseda s asistentom zdravia

2014/15 Batizovce - Dni ovocia a zeleniny
December 2022
Ne Po Ut St Št Pi So
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
© 2013 Špeciálna Základná škola Svit
webdesign | webstránky | bajan.sk